Green challenge

Green challenge

https://www.youtube.com/watch?v=DmGUGV_Ni64 Video explicativo del greenchallenge

News template

News template

Declara que compleix amb els requeriments legals per a poder utilitzar un compte públic de la plataforma tecnològica denominada “Instagram”, i també per a prestar el seu consentiment respecte als següents apartats.

Title

Title

Description

RRSS

Teaser

Activities

MEDNIGHT
2020
MEDITERRANEAN
RESEARCHERS’
NIGHT

Transversal Activities

Transversal Activities

EU Corner

Mednight 2020

MEDNIGHT
2020
MEDITERRANEAN
RESEARCHERS’
NIGHT

Press Releases

MEDNIGHT
2020
MEDITERRANEAN
RESEARCHERS’
NIGHT